Açılmış olan icra davalarında hukuk mahkemelerinde davalı, borçlu veya borçlulara tebligat yapılabilmesi için davalı ve borçlu olan şahısların son ev ve işyeri adreslerinin tespit edilmesi tespit edilen adreslerin borçlular tarafından kullanıldığını ispatlayan belge ve bilgilerin toplanarak tebligatın yapılmasının sağlanması. Ayrıca açılmış olan mahkemelerde taraflara tebligat yapılamadığı anlarda tarafların adreslerini tespit ederek tebligatın yapılmasını sağlayarak karşı tarafın davadan haberdar edilmesi konularında çalışmaları uzman kadromuzla yaparak sonucu rapor halinde müşterimize sunuyoruz.