ÖZEL DEDEKTİF HİZMETLERİ ve YASAL DURUM Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre açıkça suç olan, Genel Kolluğa dahi çok sınırlı ve ancak Yargı kararı ile izin verilen, hukuka aykırı elde edilmesi halinde Mahkemelerce hiçbir şekilde delil olarak kabul edilmeyen, Cep Telefonu Kayıtları, telefonların dinlenilmesi, özel hayatın ihlali gibi suç içeren isteklere kesinlikle cevap verilmemektedir..Hukuksal dayanağı olmayan hiçbir iş talebi kabul edilmemektedir.

Bu bağlamda yapılamayacak işler; Cep Telefonu Kayıtları, Mesaj Kayıtları hiçbir şekilde temin edilmez.Casus program ve dinleme cihazı uygulanması kabul edilmez.Aralarında kan bağı olmayan şahısların bireysel iş talepleri kabul edilmez.Aralarında ticari bağı olmayan kurumların iş talepleri kabul edilmez, Aralarında alış-veriş evrakı olmayan ticari kişilerin iş talebi kabul edilmez cihaz satışı yapamaz

Fiili Durum:

Yaşamın boşluğu kaldırmaması ve doğan ihtiyaçlar nedeni ile ülkemizde 90 yıllardan itibaren “de facto-fiili” olarak araştırma, danışmanlık, güvenlik danışmanlığı ve benzeri sıfatlarda “özel dedektiflik”hizmetleri yapılmaktadır.

Konunun özelliği ve hassaslığı nedeni ile bu tür faaliyetlerin özel bir yasal düzenleme ile yapılması aranılan ve istenilen bir husustur. Nitekim bu gerçeğin yasama organı tarafından fark edilmiş olması nedeni 1994 yılında bir milletvekilinin önerisi doğrultusunda TBMM’den bu konuda bir yasa çıkartılmış, ancak zamanın Cumhurbaşkanı tarafından “veto”edilmesi nedeniyle yaşama geçirilememiştir..

Ancak hayat gibi ihtiyaçların da artarak devam etmesi nedeniyle bu hizmetler halen yukarıda belirtildiği gibi sürdürülmektedir

Bu alanda yapılan bir araştırmada, dünyada da ortaya çıkan ve yaşamın karmaşası içinde her gün gittikçe artan taleplerin karşılanması için alanı düzenleyen özel bir yasa olsun veya olmasın, anılan hizmetlerin sürdürüldüğü bilinmektedir. Aynı araştırmada bu hizmetlerin sağlıklı, düzgün ve kaliteli yapılması için özel bir yasa çıkartılması talep ve bunu temin için çeşitli ülkelerde çalışmalar yapıldığı da bir gerçektir.

Özel Dedektiflik Yasanın güncellenerek yaşama geçirilmesi için Özel Dedektifler Derneği tarafından oluşturulan bir komite ile bir taraftan taslağın güncellenmesi, diğer taraftan da dünyadaki bazı ülkelerden mevcut yasalar temin edilerek çevirileri yapılarak yüksek standartta bir “Özel Dedektiflik Yasası” çıkartılması için gayret sarf edilmektedir. Bu çalışmalarda resmi yetkililer ile gerekli iletişim ve diyalog kurulmuş ve Hükümetin onayı ile 30.10.2007 tarihinde TBMM İçişleri ve Anayasa Komisyonunda ele alınması sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde olumlu bir sonuca ulaşılacağı değerlendirilmektedir.

Durum böyle olmakla “özel dedektiflik hizmetlerinin” mevcut birçok yasaya aykırı olmamak kaydı ile yürütüldüğü ve yürütülebileceği düşünülmektedir. Ancak bu faaliyetlerin sağlıklı olarak yapılması için bireysel veya tüzel kişilik olarak Ticaret yasasına göre “şirket kurulması, resmi kayıtlara geçilerek ve kayıtlı olarak yapılması ve iş ve işlemlerin Özel Dedektifler Derneği tarafından oluşturulan ETİK KURALLAR ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNE uygun olarak yürütülmesi önem arz etmektedir.

Uyarı: Cep Telefonu Kayıtları, Mesaj Kayıtları veya içeriği hiç bir şekilde temin edilemez.

Sabit adresi olmayan vergi levhası olmayan sözleşme yapmayan sahte dedektiflere karşı dikkatli olun. Özel dedektiflik hizmeti alırken firmanın tüm belgelerini inceleyin haricen firma geçmişini mutlaka araştırın.