Dedektif ve Sorumluluk

0

 

Dedektif,vazifesini yaparken ahlak kuralları dahilinde hareket etmelidir.Dedektif insanların yaşam ilgileri sahip oldukları değerlere ve dünya görüşlerine saygılı olmalıdır. Dedektif içinde bulunduğu mesleki ahlak kurallarını benimseyerek diğer meslektaşlarını ve dedektiflik mesleğini şuçlu ve kabahatli gösterecek davranışlarda bulunamaz.

Dedektif, mahremiyetin korunmasına ve mahremiyete saygılı olmalıdır. Hukuki ve ahlaki bakımdan yeterli olmayan araştırma faaliyetlerini yürütmez. Dedektifin yapacağı tüm araştırmalar hukuk kuralları dahilinde, özel dedektif meslek etikleri sınırları içinde yürütebilir.

Dedektif, müşteri talebi doğrultusunda inceleme ve araştırma faaliyetine başlamadan önce araştırmayı yapabilmek için, ahlaki ve hukuki olarak nedenlerin olduğunu tespit etmekle yükümlüdür. Müşteri güvenilirliği başlangıçta sağlanmalıdır.

Dedektif, araştırmaları neticesinde elde ettiği delil ve belgeleri gizli tutmalıdır. Dedektif ile müşterisi rasında mahrem bir yapı vardır.Dedektif mesleğinde gizlilik esastır.Müşteri mahremiyeti her zaman ön planda olmalıdır.

Dedektif, takip ve araştırma hizmetlerinden elde ettiği bilgi ve dökümanları güvenli bir şekilde saklamakla görevlidir. Elde edilen araştırma sonuçlarının orjinal olarak kalması ve değişikliğe uğramamasını sağlamalıdır. Müşteri menfaatlerini hukuk ve ahlak kuralları dahilinde korumak ve saygı göstermek zorundadır.

Dedektif, araştırmada ele geçen tüm verileri müşterisine rapor etmek zorundadır. Dedektif raporu azılı olduğu gibi sözlü olarakta müşterisine sunabilir. Dedektif araştırma raporlarını müşterisine sunmakla sorumludur.

Dedektif çalışma ortamında tuttuğu müşteri kayıtlarını güvenli olacak bir şekilde dosya veya ilgisayar hafızasında muhafaza etmek zorundadır. Müşteri mahremiyetini ilgilendiren her konuda müşteri bilgilerini kullanılamayacak yada ulaşılamayacak şekilde saklamakla yükümlüdür.

Dedektif, inceleme araştırma yada takip sonucunda ortaya çıkan belge yada delilleri çıkar ve fayda sağlamak amacı ile müşteriye zarar verecek eylemlerde (tehdit, şantaj) kullanamaz. Ayrıca dedektif sorumluluğunda çalışan ekip veya personelin davranışlarından ve çalışan personelin müşteriye zarar verecek eylemlerde bulunmasından dolayı direkt olarak sorumludur.

Dedektif, yanında çalışan tüm personelinden ve dedektif araştırmasına yardımcı olan diğer ücret karşılığı çalışan kişilerden sorumludur. Dedektif mesleğini en yüksek standartlarda yapabilmek için müşterilerine güvenli ve doğru dürüst bir hizmet verebilmek için, aynı zamanda diğer meslektaşlarına karşı sorumlu olduğu için, Dedektiflik bürosunda çalışan tüm personele hizmet içi eğitim vermekle yükümlüdür. Dedektif, dedektiflik mesleğinin itibarını korumak ve gözetmekle mükelleftir. Dedektif, belirli bir ücret karşılığı araştırma faaliyetini yürüttüğü müşterisi karşısında hizmet akdi ile sorumludur. Dedektif sözleşmede belirtilen tüm hususlarda müşterisine karşı sorumludur. Dedektif sözleşmeye aykırı hareket etmesi durumunda, müşterisinin maddi yeda manevi zarar görmesi durumundada yasalar önünde sorumludur. Dedektif yapacağı takip ve araştırma hizmetlerinde ve bulunacağı tüm faaliyetlerde Türk Ceza Kanunu’na karşı sorumludur. Dedektif, ticari olarak hizmet faaliyetinde bulunduğu için, kurum veya şahıs olması durumunda Kurumlar veya Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

Share.

Comments are closed.